udržateľná výroba

udržateľná výroba

Všetky naše produkty sú vyrábané v dvoch moderných výrobných závodoch s celkovou rozlohou viac ako 25 000 m². Závody sa nachádzajú v chránenom povodí pitnej vody v Kašubách.

K dispozícii máme výrobné haly, výškové sklady a moderné výskumné zariadenia. Ziaja má vlastnú rozsiahlu laboratórnu základňu vrátane výskumných a vývojových, fyzikálno-chemických a mikrobiologických laboratórií.

Farmaceutické prípravky a kozmetické výrobky Ziaja sa vyrábajú v súlade so Správnou výrobnou praxou (Good Manufacturing Practice / GMP).

Ziaja sa zaviazala k úspore energie a zachovaniu prírodných zdrojov, preto spoločnosť vynakladá maximálne úsilie na organizáciu výroby trvalo udržateľným spôsobom. Výrobné procesy sú realizované pomocou nízkoemisných a vysokovýkonných zdrojov tepla a chladu. Spotrebu elektrickej energie obmedzujeme výmenou svetelných zdrojov za energeticky úsporné LED žiarovky. Máme vlastnú priemyselnú čistiareň odpadových vôd a vzniknutý odpad využívame na výrobu elektriny. Veľké množstvo energie sa získava z obnoviteľného zdroja – solárnej farmy s výkonom 100 kW.